Kabelbrott i Kilafors

Ett kabelbrott har inträffat i Kilafors vilket innebär att vissa hushåll har driftstörningar i fibernätet.

Reparationsarbeten pågår och beräknas vara klara senare under kvällen.

Elavbrott

Ellevio utför underhållsarbeten vilket påverkar uppkopplingen i vårt fibernät.

Samtliga hyresgäster blir utan TV, Bredband och telefoni.

 • Avbrottet är planerat att pågå till kl.11.00, 230817.

Frågor och funderingar som berör avbrottet hänvisas till Ellevio.

Värme- och vattenavbrott den 16 augusti i Bollnäs kommun

På grund av nödvändiga underhållsarbeten på Säverstaverket meddelar Bollnäs Energi att värme- och varmvattenleveransen kommer att stängas av kvällen den 16 augusti.

Samtliga hushåll i Bollnäs kommun berörs (ej Arbrå, Kilafors och Rengsjö).

 • Avbrottet är planerat att pågå 20:00-07:00 (16-17 augusti).

Frågor och funderingar som berör avbrottet hänvisas till Bollnäs Energi.

Fotbollskul 7-10 augusti

I sommar kan vi återigen, tillsammans med Bollnäs GIF fotboll, erbjuda sommarlovslediga barn och ungdomar Fotbollskul.

Här får deltagarna leka, träna och spela fotboll under ledning av ungdomsledare och spelare från Bollnäs GIF fotboll.Det blir en mix av spel, straffläggning, tips och trix anpassat utifrån hur många barn och ungdomar som kommer , samt hur åldersfördelning och fotbollskunskaper ser ut.

Var, när hur?

Plats: Solrosen konstgräsplan
Datum: 7-10 augusti
Tid: 10.00-11.00 barn 6-9 år,
11.30-13.00, barn och ungdomar 10-13 år
Pris: Gratis

Ingen anmälan behövs.

OBS!

Alla deltagare ska vara utrustade med benskydd samt ha telefonnummer till anhörig antecknat på sin arm.

Eldningsförbud upphör

Från och med idag, måndag, 3 juli klockan 12.00 upphör det skärpta eldningsförbudet i hela Gävleborgs län. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att laga mat och grilla i skog och mark.

Regn har fallit i stora delar av länet de senaste dagarna. Det gör att Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna i länet bedömer att det eldningsförbud som trädde i kraft den 13 juni inte längre behövs.

Elda med försiktighet

Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka den om det behövs. Använd gärna de fasta grillplatserna även nu när eldningsförbud inte råder i länet. En fast grillplats är enligt Myndigheten för kris och beredskap, MSB: ”En fast grillplats är en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.” Det räcker alltså det inte att själv lägga några stenar i en ring för att det ska räknas som en fast grillplats. Var alltid försiktig med eld i skog och mark. Ha alltid tillgång till vatten.

Om värmen kommer tillbaka kan förhållandena ändras fort och ett nytt eldningsförbud kan bli aktuellt.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information

Sommartider

Under semesterperioden, när vi är färre som jobbar, justeras våra öppettider. Här ser du våra avvikande öppettider och hur du kommer i kontakt med oss.

Tips för svalare lägenhet!

Skärpt eldningsförbud!

På grund av den extremt höga brandrisken i skog och mark råder skärpt eldningsförbud från och med den 13 juni kl: 13.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.

Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Vid skärpt eldningsförbud gäller följande:

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik.
 • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
 • Inte tillåtet att tända ljus eller marschaller på allmänna platser då de riskerar att starta en brand. Det gäller även gravlyktor på kyrkogårdar.
 • Det är inte längre tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information

Eldningsförbud!

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud från och med den 9 juni klockan 11.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid eldningsförbud får du:

 • grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.
 • inte använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
 • endast grilla på fasta grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
 • Använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.
 • inte att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information