Vi bygger

Kommunen har tagit fram omfattande förändringar i ägardirektiven för bolaget.

Tillgången till attraktiva bostäder är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida utvecklingen av Bollnäs Kommun. Bollnäs Bostäder verkar för att på affärsmässiga grunder förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och där ingår även bostäder för särskilda behov och bostäder för studenter och äldre.

Här kan du läsa om en del av våra aktuella byggprojekt, både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.