Blanketter och trycksaker

På den här sidan hittar du användbara blanketter samt våra andra trycksaker som kundtidningen BoBladet, vår affärsplan och årsredovisning.

Blanketter

Om du ska säga upp lägenheten eller vill ansöka om autogiro behöver du fylla i en blankett och lämna in till oss. En uppsägning ska också lämnas in skriftligt. Här kan du ladda ned och skriva ut den blankett du behöver.

Ansökan om andrahandsuthyrning (pdf)
Ansökan om autogiro (pdf)
Uppsägningsblankett (pdf)

Affärsplan

Affärsplanen är bolagets övergripande dokument för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Här kan du läsa vår Affärsplan digitalt.

BoBladet

Vår kundtidning BoBladet delas ut två gånger per år till alla kommunens invånare och kömedlemmar.

Läs senaste och tidigare års BoBlad.