Tillgänglighet för Bollnasbostader.se

Bollnäs Bostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. Den här sidan beskriver hur bollnasbostader.se, Kundportalen och Frågeforumet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från våra webbplatser som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatserna är inte förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Alla filmer finns inte i tillgängliga format.
 • Rubriker och tabeller saknar ibland rätt struktur och kan vara svåra att förstå vid uppläsning.
 • Texter och funktioner har färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
 • Alla länkar är inte ordentligt uppmärkta och kan därför vara svåra att se.
 • Länktexter och etiketter kan vara otydliga.
 • Knappar i Kundportalen och för att boka tvättstuga kan vara svåra att nå utan mus.
 • Fokusordningen för mindre skärmar är inte logisk.
 • Fokusmarkering saknas på delar av webbplatsen.
 • Kundportalen har inte ställt in svenskt språk och kan svår att få uppläst.
 • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhang vid uppläsning. Det saknas automatiska förslag och felmeddelanden är inte tydliga.
 • Koden validerar inte vilket kan leda till oförutsägbara problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden.
 • Våra blanketter och broschyrer är inte tillgängliga.


Oskäligt betungande anpassning

Bollnäs Bostäder åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Vi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på bollnasbostader.se. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen till 23 september 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning. Vi har ett frågeforum och en kundportal som tillhandahålls av externa leverantörer. Vi har påtalat bristerna och så långt det är möjligt åtgärdat vad vi kan. För otillgängliga delar hävdar vi oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning och användningstester av webbplatserna.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 4 september 2020.