Flytta ut

Är det dags att flytta och du behöver säga upp lägenheten? Här hittar du den information du behöver för att din flytt ska ske så smidigt som möjligt.

Skriftlig uppsägning

Du säger upp ditt hyreskontrakt skriftligt genom att fylla i en uppsägningsblankett som du sedan lämnar in till uthyrningen.

Uppsägningstiden börjar räknas från månadsskiftet som infaller närmast efter den dag du säger upp ditt hyreskontrakt.

 * Till exempel:
Om du tänkt flytta 30 april ska uppsägningen vara hos oss senast den 31 januari.

Uppsägningsblankett

Här kan du ladda ned och skriva ut uppsägningsblanketten.

Uppsägningstider

  • Lägenhet – 3 månader
  • Dödsfall – 1 månad
  • Bilplats, garage, förråd – 9 månader
    Om du säger upp hyreskontraktet för lägenheten så upphör sidoavtalet (bilplats, förråd mm) till samma uppsägningsdatum.

Uppsägningen är bindande. Det finns alltså ingen rätt att ångra sig.

Vad händer vid uppsägning

När du säger upp din lägenhet börjar vi behandla den för kommande hyresgäster.

Läs om vad som händer när du sagt upp lägenheten

TILLFÄLLIGT PARKERINGSTILLSTÅND

Vi har parkeringsförbud inne på våra bostadsområden och bilar som står parkerade inne på gården kan komma att bötesbeläggas.

Vid in- och utflyttning kan du, när du hämtar dina nycklar, låna ett tillfälligt parkeringstillstånd som du kan använda vid i- och urlastning av bilen.