Inomhustemperatur

Vi eftersträvar 20-21 grader i våra vanliga bostäder och 22 grader i våra äldreboenden och gruppboenden.

Temperaturerna är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig inomhustemperatur och att temperaturen är på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt.

Läs vår temperaturpolicy här.