Hemförsäkring

Bollnäs Bostäder har alla fastigheter försäkrade, men det täcker inte dina personliga tillhörigheter. Som hyresgäst måste du ha en giltig hemförsäkring under hela din hyrestid.

Det är ett måste och en förutsättning för att du ska ha ett ekonomiskt skydd om en skada skulle uppstå.

Vad täcker hemförsäkringen?

Hemförsäkringen består egentligen av flera olika försäkringar som dels kan ersätta skador på din privata egendom och dels ge ersättning om du själv skadas eller blir skadeståndsskyldig. I en hemförsäkring ingår bland annat:

  • Överfallsskydd
  • Rättsskydd
  • Ansvarsskydd ersätter skador om du skadat en annan person.
  • Reseskydd om du ska resa långt eller jobba utomlands.
  • Hemförsäkring ersätter dig vid inbrott, vattenskador och brand med mera.
  • Man kan ha allriskförsäkring, kallad otursförsäkring och den kan ge dig ersättning för oförutsedda händelser.

En vanligt förekommande fråga är om hemförsäkringen täcker förstörda varor i kyl/frys? Har du hemförsäkring och kylen/frysen går sönder så ersätter hemförsäkringen de förstörda varorna.

Viktigt

Hemförsäkringen gäller inte om en person går in till dig med nyckel och går ut med dina smycken eller något annat. Detsamma gäller städhjälpen eller barnvakten. Om du inte vill att hantverkaren går in i din lägenhet med hjälp av din nyckel i tuben kan ni komma överens om en tid som passar när ni är hemma.

JÄMFÖR OLIKA FÖRSÄKRINGAR HOS KONSUMENTSERVICE

Konsumentservice är en oberoende jämförelse- och informationstjänst inom privatekonomi. Konsumentservice hjälper svenska konsumenter att ta bättre beslut genom att sammanställa information och villkor för olika lån, kort, sparformer och försäkringar. Vill du jämföra olika försäkringar kan du besöka www.konsumentservice.se