Blomkransen

Blomkransen är ett trevligt område uppbyggt kring grönskande gårdar helt utan biltrafik där omgivningen består av villabebyggelse.

Här kan barnen leka fritt bland lekparkerna och det finns trevliga uteplatser med bänkar, bord och fasta grillar. Området har närhet till sim- och sporthall, motionsslinga och trevliga strövområden. Det är också gångavstånd till förskola och skola.

Bastu

En trivsam bastu med relax finns på Kransgatan 7 och kan tidbokas hos bovärden.

KVARTERSLOKAL

På Björkhamregatan 3 finns en kvarterslokal för samtliga hyresgäster på Blomkransen. Kontakta oss på tel: 0278-259 00 för bokning och info.