Blomkransen

Blomkransen är ett trevligt område uppbyggt kring grönskande gårdar helt utan biltrafik där omgivningen består av villabebyggelse.

Här kan barnen leka fritt bland lekparkerna och det finns trevliga uteplatser med bänkar, bord och fasta grillar. Området har närhet till sim- och sporthall, motionsslinga och trevliga strövområden. Det är också gångavstånd till förskola och skola.

Bastu

En trivsam bastu med relax finns på Kransgatan 7 och kan tidbokas hos bovärden.

Kvarterslokal

På Björkhamregatan 3 finns områdets kvarterslokal som är till för alla hyresgäster men för att minska smittorisken gällande Covid-19 tillåter vi inga aktiviteter i lokalen tillsvidare.