Ändrade öppettider 5-7 juni

Med anledning av Sveriges nationaldag har vi ändrade öppettider.