Våra bostadsområden

Bollnäs Bostäder har drygt 3 900 lägenheter varav knappt 3 000 ligger i Bollnäs centralort. Ca 1,5 mil norr om Bollnäs ligger Arbrå med ca 470 lägenheter och Vallsta med ca 40. Två mil söder om Bollnäs finns Kilafors, en liten bruksort med knappt 400 lägenheter. I Rengsjö, ca 1,5 mil österut finns drygt 50 av våra lägenheter.