Hyresavtal & regler

Hyresavtalet är en viktig handling. Det är avtalet som reglerar vad som ingår i boendet, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst och vad du har för uppsägningstid.

Hyresavtalet är en personlig handling och får ej överlåtas till någon annan utan Bollnäs Bostäders godkännande. Ett avtal med Bollnäs Bostäder är alltid skriftligt. För att få teckna avtal ska du ha fyllt 18 år.

Vi gör en kreditupplysning

Kreditupplysning tas på samtliga nya hyresgäster och varje fall prövas individuellt. Vid interna omflyttningar kontrolleras betalnings- och störningshistorik de senaste tolv månaderna före kontraktsskrivning.

Begränsning i antal boende

För att undvika osunda boendeförhållanden bör antalet personer som bor i en lägenhet vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Följande riktlinjer gäller: