Hyresavtal & regler

Hyresavtalet är en viktig handling. Det är avtalet som reglerar vad som ingår i boendet, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst och vad du har för uppsägningstid.

Hyresavtalet är en personlig handling och får ej överlåtas till någon annan utan Bollnäs Bostäders godkännande. Ett avtal med Bollnäs Bostäder är alltid skriftligt. För att få teckna avtal ska du ha fyllt 18 år.

Här kan du läsa vilka regler som gäller när du har tecknat ett hyresavtal med oss.