Efter uppsägningen

När du säger upp din lägenhet börjar vi att behandla och förbereda den för nästa hyresgäst. I samband med att vi registrerar din uppsägning läggs den ut, på vår hemsida, som ledig och bokningsbar. Det är då fritt fram för de som står i bostadskön att boka intresse på den.

Visning av lägenheten

Du måste vara beredd på att visa lägenheten för eventuella intressenter som står i bostadskön. Om du inte själv har möjlighet att visa lägenheten kan du kontakta din bovärd och ge honom/henne fullmakt att visa lägenheten.

Förbesiktning

När en lägenhet sägs upp gör vi alltid någon gång inom de första 14 dagarna en förbesiktning. Det är därför viktigt att du sätter en nyckel i tuben.

Avflyttningsbesiktning

Vid avflyttning görs avflyttningsbesiktningen. Kontakta i god tid din bovärd för att boka tid för denna. Det är bra med närvaro vid besiktningar för eventuella frågor som kan dyka upp. Din lägenhet behöver inte vara tömd och städad vid besiktningstillfället, men tänk på att frigöra väggarna så mycket som möjligt från tavlor, hyllor, möbler med mera.

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finnas på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinbeslag. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Onormalt slitage

Om du själv har haft sönder något i lägenheten eller orsakat onormalt slitage så är du skyldig att betala för reparationen. Exempel på onormalt slitage är bland annat ritmärken, fetfläckar, hål i väggar, tapetriv och vattenskador.