Kvarboenderabatt

De hyresgäster som har bott samma lägenhet under lång tid belönas med en hyresrabatt.

Hyresgästbonusen utgår från och med det tjugonde året och därefter årligen så länge ingen uppsägning sker. Bonusen återbetalas i form av hyresrabatt och innebär 40 % av en månadshyra och återbetalas i december.