Eldningsförbud upphör

Från och med idag, måndag, 3 juli klockan 12.00 upphör det skärpta eldningsförbudet i hela Gävleborgs län. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att laga mat och grilla i skog och mark.

Regn har fallit i stora delar av länet de senaste dagarna. Det gör att Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna i länet bedömer att det eldningsförbud som trädde i kraft den 13 juni inte längre behövs.

Elda med försiktighet

Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka den om det behövs. Använd gärna de fasta grillplatserna även nu när eldningsförbud inte råder i länet. En fast grillplats är enligt Myndigheten för kris och beredskap, MSB: ”En fast grillplats är en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.” Det räcker alltså det inte att själv lägga några stenar i en ring för att det ska räknas som en fast grillplats. Var alltid försiktig med eld i skog och mark. Ha alltid tillgång till vatten.

Om värmen kommer tillbaka kan förhållandena ändras fort och ett nytt eldningsförbud kan bli aktuellt.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information

Sommartider

Under semesterperioden, när vi är färre som jobbar, justeras våra öppettider. Här ser du våra avvikande öppettider och hur du kommer i kontakt med oss.

Tips för svalare lägenhet!

Skärpt eldningsförbud!

På grund av den extremt höga brandrisken i skog och mark råder skärpt eldningsförbud från och med den 13 juni kl: 13.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.

Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Vid skärpt eldningsförbud gäller följande:

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik.
 • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
 • Inte tillåtet att tända ljus eller marschaller på allmänna platser då de riskerar att starta en brand. Det gäller även gravlyktor på kyrkogårdar.
 • Det är inte längre tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information

Eldningsförbud!

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud från och med den 9 juni klockan 11.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid eldningsförbud får du:

 • grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.
 • inte använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
 • endast grilla på fasta grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
 • Använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.
 • inte att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information

Om branden på Kvarnvägen 4

En person omkom i branden i en lägenhet på Kvarnvägen 4 i Bollnäs på söndagsmorgonen och anhöriga är underrättade. Flera personer fördes också till sjukhus för undersökning och behandling.

I fastigheten finns seniorlägenheter och ett LSS-boende. Räddningstjänsten kunde släcka branden under morgonen och insatsen är avslutad. Med anledning av branden sammankallades och aktiverades krisledningsgruppen i Bollnäs Bostäder samt kommunens krisledning.

Kommunen och Bollnäs Bostäder arbetar nu med att hitta ersättningsplatser för de hyresgäster och boende som behöver det, och just nu tyder det mesta på att de allra flesta kommer att kunna flytta tillbaka igen redan idag och de närmaste dagarna.

Under dagen har kommunens medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd, samt Bollnäs Bostäders personal, arbetat intensivt med att stödja dem som drabbats. Det har handlat om att lugna och trygga, samt tillgodose vård- och omsorgsbehov för de som är i behov av det.

– Våra tankar går till den avlidnes anhöriga. Samtidigt jobbar vi tillsammans med kommunen för att de drabbade av branden ska må så bra det bara går efter denna kris, säger bostadsbolagets VD Lars Åsberg.

Brand på Kvarnvägen 4

Det har brunnit i en lägenhet på Karlslund i Bollnäs tidigt på söndagsmorgonen.

I fastigheten finns seniorlägenheter och ett LSS-boende. Räddningstjänsten har släckt branden. Kommunen och Bollnäs Bostäder arbetar nu med att hitta ersättningsplatser för de boende som behöver det. Kommunens krisledning är sammankallad och aktiverad.

Den aktuella fastigheten ägs av Bollnäs Bostäder.

– Vi har medarbetare på plats och undersöker just nu behovet av evakueringslägenheter och skapar en plan för de hyresgäster som inte kan flytta tillbaka till sina hem, säger vd Lars Åsberg.

För uppgifter om skadeläge hänvisas till hälso- och sjukvården, Region Gävleborg.

Har du glädjen att ha en uteplats!

Din uteplats eller tomt är en värdefull dela av ditt boende och att den ger ett vårdat intryck är en viktig del av upplevelsen av hela utemiljön.

Vi ställer stora krav på oss själva och våra entreprenörer och jobbar varaktigt med att säkerställa och skapa trivsamma, välvårdade och enhetliga utemiljöer. Du som hyresgäst är viktig för oss och tillsammans skapar vi en attraktiv och hållbar utemiljö.

Trivselregler

Här kan du läsa om vilka trivselregler vi har för dig som bor i lägenhet med uteplats.

Ny bredbandsutrustning installeras i din lägenhet

Det pågår just nu ett arbete för byte av kommunikationsoperatör i bredbandsnätet.

iTUX kommer bli din nya operatör och sköta driften i det öppna bredbandsnätet. I samband med uppgraderingen behöver vi montera ny teknisk utrustning i din lägenhet.

Hur går det till?

Installationen kommer att utföras av Bäck Service & Underhåll, på uppdrag av iTUX och Bollnäs Bostäder.

Bäcks personal kan alltid legitimera sig med yrkeslegitimation.

När det är dags för din lägenhet får du ett meddelande i din brevlåda, tänk då på att:

 • Vänligen observera att vi inte kan boka in exakta besökstider under dagen då arbetet fortlöper från adress till adress.
 • Har du möbler som idag står framför befintlig teknisk utrustning ber vi dig att flytta undan detta så att entreprenören kommer åt att installera ny utrustning.
 • Kan du inte vara hemma på aviserad dag ber vi dig att lämna nyckel i tublåset på din ytterdörr eller i nyckelboxen. Meddela om du har husdjur genom att exempelvis sätta en lapp på dörren!

Du kan behålla dina tjänster

Har du någon tjänst i fibernätet idag kan du välja att behålla den. iTUX flyttar i så fall över tjänsterna åt dig och du kommer eventuellt bara märka av ett kortare avbrott när nätet kopplas om.

Befintligt kabelTV-nät påverkas inte

Om du idag har TV via det befintliga kabelTV-nätet (antennuttaget) från Telenor kan du välja att ha kvar dina tjänster. Det befintliga kabelTV-nätet kommer att fungera precis som tidigare.