Gården

Gården är till för alla som bor på området, här kan vi umgås och ha trevligt. Håll rent och fint omkring dig så trivs alla.

Fordon

De flesta av våra gårdar är bilfria. Kör endast in när det verkligen behövs, till exempel om du flyttar in eller ut. När du är klar behöver du självklart flytta bort bilen igen. Man får i princip stå den tid det behövs för i- och urlastning och avbrott får inte ske, vid avbrott kan du få parkeringsböter.

  • Det är naturligtvis aldrig tillåtet att köra bil, cykel, snöskoter eller annat fordon på våra gräsmattor, rabatter, buskar och planteringar.
  • Tänk på att det rör sig mycket barn i våra områden och de ska kunna känna sig trygga på gården.

Vid felaktigt parkerade motorfordon kontaktas bovärden.

Fåglar

Mata inte fåglarna. Förutom att de skräpar ned en massa så lockar de till sig skadedjur som i sin tur kan sprida sjukdomar.

Grillning

Grilla gärna på gården i egen grill men tänk på att placera grillen på ett brandsäkert underlag. På ett flertal av våra bostadsområden finns umgängesplatser som är till för dig som hyresgäst. För allas trivsel så är hänsyn till dina grannar viktigt och att du inte stör dem.

Tänk på det här vid grillning på gården:

  • Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt!
  • Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
  • Ha alltid vatten tillhands när du grillar.
  • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
  • Använder du engångsgrill, häll på vatten innan den kastas.
  • Lämna platsen som du vill finna den.

Husdjur

Att ha husdjur är givetvis tillåtet men tänk på att vissa människor kan vara rädda för dem. Håll därför dem kopplade och se till att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Husdjur får inte rastas på gården. Om det ändå sker en olycka så se till att alltid plocka upp efter ditt/dina djur.

Läs mer om vilka regler vi har och vad som är viktigt att tänka på. 

Nedskräpning kan ge böter

Skräp ska läggas i avsedda kärl och i soprummen tillämpar vi källsortering. Om detta missbrukas och vi kan härleda skräpet till en person så debiteras en städkostnad.

Pool och studsmatta

Du får självklart montera pool eller studsmatta på inhägnad tomt med du har fullt juridiskt ansvar för säkerheten och att din pool eller studsmatta inte skadar huset eller marken som den står på. Du kan bli ersättningsskyldig om du orsakar skador. En pool eller studsmatta får inte sättas upp på gemensam mark.

Snöskoter

Skoter räknas som ett motorfordon och det är inte tillåtet att köra och parkera inne på våra bostadsområden.