Sundsbro

Sundsbro har ett av centrums bästa lägen. Unikt för oss och Bollnäs kommun är att hus nummer ett var det första huset som byggdes som passivhus i kommunen och det mest energisnåla hus som byggts i Norrland.

Sundsbro består av två flerfamiljshus i sju våningar med 24 lägenheter i vardera hus. Lägenheterna är ljusa med öppen planlösning och god tillgänglighet. Som i alla moderna hus saknas fast telefoni på Sundsbro. Ett IT-skåp samlar all utrustning du behöver för bredbandstelefoni, IP-tv och IP-telefoni. Området har också kabeltv med ett stort utbud av kanaler.

Värme och kallvatten ingår i hyran. Förbrukning av varmvatten och hushållsel blir avläst månadsvis och debiteras på nästa hyra.

Här finner du två boendeformer. I det gula huset, Stenbomsgatan 2, har vi hyresrätter och i det gröna huset, Stenbomsgatan 4, har vi kooperativa hyresrätter.

KOOPERATIV HYRESRÄTT

Kooperativ hyresrätt är en form av ekonomisk förening där hyresgästen betalar vanlig hyra och även upplåtelseinsats som återbetalas vid avflyttning. Med upplåtelseinsatsen är hyresgästerna med och delfinansierar byggkostnaderna. Föreningen blockhyr fastigheten av Bollnäs Bostäder och hyr sedan ut lägenheterna till de boende. Läs om kooperativ hyresrätt här >>

KVARTERSLOKAL

På Trädgårdsgatan 20 finns en kvarterslokal för samtliga hyresgäster på Öster och Sundsbro. Kontakta oss på tel: 0278-259 00 för bokning och info.