Ägare och organisation

Bollnäs Bostäder har som kommunägt företag en politiskt sammansatt styrelse.