Ägare och organisation

Bollnäs Bostäder har som kommunägt företag en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsen ska se till att företagets verksamhet drivs ändamålsenligt och utfärda nödvändiga anvisningar. De ska fungera som en kreativ samtalspartner åt Bollnäs Bostäders VD. Bollnäs Bostäders VD leder bolagets verksamhet och verkställer styrelsens beslut.