Tillval

Det finns möjlighet att öka standarden i lägenheten genom att göra vissa tillval, som till exempel installation av diskmaskin och tvättmaskin eller byte av skåpluckor i köket.

Vid standardförbättringar betalar du oftast en installationskostnad samt att du får en månadsavgift på din hyra. Varje tillval är prissatt separat och blir en permanent del av din lägenhet. Om du till exempel väljer en diskmaskin som tillval kommer den att ingå i din lägenhet framöver och du får den servad och utbytt vid behov.

Inga hyresskulder

För att kunna göra tillval får du inte ha någon skuld till oss.

Hur du beställer

Din bovärd kan upplysa dig om vilka standardförbättringar du kan beställa samt vilka priser som gäller.

Alla kan inte beställa tillval

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna beställa tillval, men ibland går det inte att uppfylla alla önskemål. Det kan till exempel bero på att din fastighet eller lägenhet har tekniska begränsningar för tillval.

Ombyggnader

Vissa mindre ombyggnader är också möjliga att få. Här räknar vi fram en kostnad och bestämmer en tid för återbetalning. I vissa fall behöver också lägenheten återställas i ursprungligt skick innan avflyttning.

Där stora ombyggnader måste till medges ej installationen på grund av för stora ombyggnadskostnader. Exempel på sådana är:

  • där arbetsbänken är för låg
  • där inredningen är platsbyggd
  • annan motsvarande omständighet