Lägenhetsförråd

Till våra lägenheter tillhör ett lägenhetsförråd samt ofta också ett matkällarförråd. De är i regel märkta med samma nummer som lägenheten.

Här kan du förvara det du inte vill ha i lägenheten med undantag för brandfarliga vätskor eller gaser. Du ansvarar själv för säkerheten och att det finns lås. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Betonggolv i källarplan är fuktiga så ett bra tips är att palla upp sina prylar ifrån golvet för att undvika fuktskador. Vid avflytt ansvarar hyresgästen för att dessa utrymmen blir tömda och städade.

Hemförsäkring

Vid skador eller annan åverkan på saker i förråd gäller hyresgästens hemförsäkring. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.