Återvinning & avfall

På de flesta av Bollnäs Bostäders bostadsområden finns miljöstationer, med tillhörande sopsortering. Där finns tydligt uppmärkta kärl så det ska vara enkelt för dig att sortera dina sopor rätt.

Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle och därför är det viktigt att du slänger dina sopor i rätt kärl. Om detta missbrukas och vi kan härleda skräpet till en person så debiteras en städkostnad.

Dina sopor

Hushållsavfallet består av:

  • Restavfall (brännbara sopor)
  • Matavfall
  • Återvinningsbara sopor
  • Miljöfarligt avfall
  • El- och elektronikavfall
  • Deponi
  • Grovsopor