Temperaturpolicy

På Bollnäs Bostäder har vi för våra hyresgästers trivsel en temperaturpolicy. Vi eftersträvar att hela vårt bestånd ska följa denna policy och ha en jämn inomhus- temperatur. 

Temperaturerna är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig inomhustemperatur och att temperaturen är på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt.