Snöröjning

Bollnäs Bostäder har en fastighetsskötselpolicy som vi eftersträvar att följa. Tillsammans med våra entreprenörer gör vi allt för att så snabbt som möjligt röja undan snön.

Så här jobbar vi

  • Snöröjning sker när snöandet slutat, vid större mängder snö kan snöröjning ske under pågående snöfall.
  • Snöröjning på mark och tak samt halkbekämpning ska ske så att hyresgäster och andra som besöker våra fastigheter ska ta sig fram och känna sig trygga.
  • Rutt för snöröjning ska växla för att förhindra att samma område alltid röjs sist.

Vi prioriterar

  • Entréer vid servicehus
  • Entréer vid hälsocentraler och affärshus
  • Entréer i övrigt
  • Gemensamma ytor utanför garage och besöksparkeringar, och sopgårdar

Vi försöker att skotta så nära garage och parkeringar som möjligt men din egen förhyrda parkeringsruta ansvarar du för själv. Hyr du garage är det är ditt eget ansvar att själv röja bort snön 50 cm utanför garageporten.

Hjälp snöröjarna

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår snöröjning/sandning. Om du tänker på att hålla så rent som möjligt utanför husen går röjning och sandning både bättre och snabbare.