Bilplats och motorvärmare

Om du äger en bil eller annat fordon behöver du oftast en plats att ställa dig på. På vissa områden hör en bilplats till lägenheten men i de flesta fall behöver du hyra dig en plats.

I mån av tillgång finns i anslutning till bostadsområdet bilplatser att hyra.  Vi kan också på vissa områden erbjuda platser för husvagnar och andra fordon.

Besöksparkeringen är till för besökare

Besöksparkeringarna är endast till för gäster. Den tillåtna tiden att parkera är 24 timmar om inte skylten säger något annat. Besöksparkeringarna får inte nyttjas av dig som hyresgäst. Om du som boende står på en besöksparkering riskerar du parkeringsböter.

Hyra bilplats

Det är endast hyresgäster som kan hyra bilplatser men alla kan ställa sig i kö för framtida behov. För att hyra en bilplats gäller samma princip som när du ska hyra en lägenhet. Du gör en intresseanmälan för bilplats och bokar intresse på ledigt objekt.