Hedhamregatan 1

Hamrelund byggdes som ålderdomshem på 60-talet och byggdes till på 90-talet med gruppboenden i ett hus, servicelägenheter i två hus och generösa aktivitetslokaler i en låghusdel i mitten. Bollnäs kommun fördelade samtliga lägenheter och bedrev äldreomsorg i hela fastigheten.

Kommunens äldreomsorg har förändrats under åren och idag finns särskilda äldreboenden i ett hus och övriga lägenheter är blandade gruppboenden och elevboenden.

Ingen av lägenheterna på Hamrelund hyrs idag ut via webben.