Glöm inte släcka ljusen!

Under den mörkare tiden är det många som tänder ljus hemma. Det är väldigt mysigt men innebär också en brandfara. Statistik visar att 4 av 10 bränder i bostäder, orsakade av levande ljus, inträffar i december.