Mina förbrukningar

Du som har individuell mätning av varmvattnet kan kontrollera din förbrukning.

Individuell mätning av varmvattnet är ett viktigt led i jakten på energibesparing. Erfarenheter pekar på att individuell mätning och debitering, IMD, medför en minskad vattenförbrukning på 15-30 %. Skulle det genomföras i samtliga flerbostadshus i Sverige skulle det medföra en besparing på hela 1-2 TWh.

FÖLJANDE OMRÅDEN KAN SE SIN FÖRBRUKNING

Predikanten
Barnängen
Tomtavägen
Gärdesgatan 20
Sundsbro

Logga in och se din varmvattenförbrukning.