På flyttdagen

Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas du kommer att trivas hos oss. Här hittar du praktisk information som gör din inflytt smidig.

Tillträde till lägenheten

Gäller från och med kl 12.00 den dag som anges i kontraktet. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag så gäller kontraktet från kl 12.00 den första vardagen efter helgdagen.

Hyran ska vara betald

Innan nycklar får hämtas ut, ska första hyran vara betald. Ta med kvitto, hyreskontrakt och legitimation.

Nycklar

Du hämtar dina nycklar på bovärdskontoret. Telefon- och besökstid finns på informationsbladet du erhöll vid kontraktsskrivningen. Kan du inte hämta nycklar då bovärdskontoret är öppet kan du alltid någon dag innan du skall hämta nycklar kontakta din bovärd för överenskommelse om tid.

Du får tre nycklar till lägenheten när du flyttar in. Behöver du fler nycklar gör du en beställning genom din bovärd.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Vi har parkeringsförbud inne på våra bostadsområden och bilar som står parkerade inne på gården kan komma att bötesbeläggas.

Vid in- och utflyttning kan du, när du hämtar dina nycklar, låna ett tillfälligt parkeringstillstånd som du kan använda vid i- och urlastning av bilen.

Tubnyckel

En så kallad nyckeltub finns monterad på din ytterdörr. Där hänger du en lägenhetsnyckel när du gjort en felanmälan och inte kan vara hemma när arbetet skall utföras. Bollnäs Bostäder har inga huvudnycklar till lägenheterna.

Kontrollera lägenheten

Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts.

Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till bovärden, så att problemen kan besiktigas och åtgärdas.

Brandvarnare

Bollnäs Bostäders lägenheter är samtliga utrustade med brandvarnare. Skulle det saknas i din lägenhet så ta kontakt med din bovärd så får du en uppmonterad.

Här kan du läsa mer om brandsäkerhet.

Frågor

När du har flyttat in och börjat leva i din nya lägenhet kan eventuella frågor komma upp. På sidan Bo hos oss hittar du praktisk information och kan få svar på dina frågor. Där har vi bland annat en bointroduktionsfilm på de sex vanligaste språken våra hyresgäster talar.

Kontakta oss

Om du inte får svar på dina frågor på egen hand är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Välkommen till oss!