Ringshög

Ringshög byggdes som servicehus på 90-talet med gruppboenden, servicelägenheter och generösa aktivitetslokaler i ett och samma hus.

Bollnäs kommun fördelade samtliga lägenheter och bedrev äldreomsorg i hela fastigheten. Området ligger 1,5 mil öster om Bollnäs tätort. Kommunens äldreomsorg har förändrats under åren och idag hyrs samtliga lägenheter ut via webben och är till för alla.

Vi har valt att kalla dessa lägenheter seniorboende eftersom det är lägenheter med hög tillgänglighet och som fungerar för rörelsehindrade. Matsal och fina gemensamhetsutrymmen finns inom fastigheten.