Hållbarhet på Bollnäs Bostäder

Som kommunens största bostadsbolag  har vi en stor inverkan på vår omgivning.

Det är viktigt för oss att aktivt bidra till en hållbar utveckling av Bollnäs kommun samt följa och medverka till att de lokala och nationella miljömålen uppfylls. Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre perspektiv; sociala, ekonomi och miljö.