Polishuset

Mitt i centrum i "gamla polishuset" har vi uppfört fyra toppmoderna tvåor.

Bollnäsarkitekten Carl Båth har ritat huset och i projektet har vi försökt bevara så mycket som möjligt av originalet både interiört och exteriört.