Flytta ut

Är det dags att flytta och du behöver säga upp lägenheten? Här hittar du den information du behöver för att din flytt ska ske så smidigt som möjligt.

Skriftlig uppsägning

Du säger upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden börjar räknas från månadsskiftet som infaller närmast efter den dag du säger upp ditt hyreskontrakt.

 * Till exempel:
Om du tänkt flytta 30 april ska uppsägningen vara hos oss senast den 31 januari.

Uppsägningstider

  • Lägenhet – 3 månader
  • Flytt inom Bollnäs Bostäder – 2 månader
  • Studentrum och dödsfall – 1 månad
  • Bilplats, garage, förråd – 9 månader
    Om du säger upp hyreskontraktet för lägenheten så upphör sidoavtalet (bilplats, förråd mm) till samma uppsägningsdatum.

Uppsägningen är bindande. Det finns alltså ingen rätt att ångra sig.

Vad händer vid uppsägning

När du säger upp din lägenhet börjar vi behandla den för kommande hyresgäster.

Läs om vad som händer när du sagt upp lägenheten