KOOPERATIV HYRESRÄTT

 

I Bollnäs finns två kooperativa hyresrättsföreningar, Sundsåker och Hamre Gård. Upplåtelseformen kan ses som ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt.

Kooperativ hyresrätt är en form av ekonomisk förening där hyresgästen betalar vanlig hyra och upplåtelseinsats som återbetalas vid avflyttning. Med upplåtelseinsatsen är hyresgästerna med och delfinansierar byggkostnaderna. Föreningen blockhyr fastigheten av Bollnäs Bostäder och hyr sedan ut lägenheterna till de boende. 

 

MEDLEMMAR

De boende är medlemmar i föreningen och kallas bomedlemmar. Utöver bomedlemmarna finns också kömedlemmar. Det är de som i framtiden vill bo i föreningens lägenheter. Genom medlemsskapet kan man skaffa sig kötid för att ha ett bra utgångsläge att få den lägenhet man vill då tillfälle ges.

 

STYRELSEN OCH HYRAN

De ekonomiska föreningarna har en styrelse som till största delen består av de boende. De boende har på så vis stort inflytande när det gäller boendefrågor. Kömedlemmar å sin sida har rätt att delta i och också yttra sig på medlemsmöten och föreningsstämmor men de har ingen beslutanderätt. Det är i slutänden styrelsen som bestämmer hyrorna för lägenheterna. Hyrorna baseras på blockhyresavtal, förvaltningsavtal och eventuella andra delar som kan ingå i boendet. Sådan övriga kostnader beslutas på föreningsstämman och samtliga hyresgäster är alltså med och påverkar hyresnivån.

 

INFLYTANDE

Genom de boendes inflytande finns förutsättningar att skapa en god social gemenskap och en möjlighet att anpassa boendet till hyresgästernas önskemål. Det skapar trygghet och trivsel.

 

INSATSEN

Insatsernas storlek bestäms av föreningen och beror bl a på byggkostnaderna. Insatserna kan därför variera för olika områden. Insatsen betalas innan inflytt och och återfås till sitt nominella värde vid avflytt. Lägenheten återlämnas alltså till föreningen och lägenheten kan inte säljas till sitt marknadsvärde.

 

UNDERHÅLL

Bolaget svarar för underhåll och reparationer av fastighetens lägenheter och till lägenheterna hörande förvaringsutrymmen. Bolagets representant (bovärden) är den som avgör när och hur reparationer/underhåll ska utföras.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER I BOLLNÄS


Sundsåker
20 lägenheter vid Ljusnans strand


 

 

Bli medlem >