Kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt är en form av ekonomisk förening där hyresgästen betalar vanlig hyra och även upplåtelseinsats som återbetalas vid avflyttning. Med upplåtelseinsatsen är hyresgästerna med och delfinansierar byggkostnaderna. Föreningen blockhyr fastigheten av Bollnäs Bostäder och hyr sedan ut lägenheterna till de boende.

Det finns en separat kö för de kooperativa hyresrätterna. Att stå i kö kostar 500,-. Vid eventuellt tecknande av hyresavtal övergår med automatik köavgiften till att bli medlemsavgift, vilket också innebär medlemsskap i föreningen. Vid utträde återbetalas avgiften.

STYRELSEN OCH HYRAN

De ekonomiska föreningarna har en styrelse som till största delen består av de boende. De boende har på så vis stort inflytande när det gäller boendefrågor. Det är i slutändan styrelsen som bestämmer hyrorna för lägenheterna. Hyrorna baseras på blockhyresavtal, förvaltningsavtal och eventuella andra delar som kan ingå i boendet. Sådana övriga kostnader beslutas på föreningsstämman och samtliga hyresgäster är alltså med och påverkar hyresnivån.

INSATSEN

Insatsernas storlek beror bl a på byggkostnaderna och finns inskrivna i föreningens stadgar. Insatserna kan därför variera för olika områden. Insatsen betalas innan inflytt och återfås till sitt nominella värde vid avflytt. Lägenheten återlämnas alltså till föreningen och lägenheten kan inte säljas till sitt marknadsvärde.

INFLYTANDE

Genom de boendes inflytande finns förutsättningar att skapa en god social gemenskap och en möjlighet att anpassa boendet till hyresgästernas önskemål. Det skapar trygghet och trivsel.

UNDERHÅLL

Bolaget svarar för underhåll och reparationer av fastighetens lägenheter och till lägenheterna hörande förvaringsutrymmen. Bolagets representant (bovärden) är den som avgör när och hur reparationer/underhåll ska utföras.