Brand på Kvarnvägen 4

Det har brunnit i en lägenhet på Karlslund i Bollnäs tidigt på söndagsmorgonen.

I fastigheten finns seniorlägenheter och ett LSS-boende. Räddningstjänsten har släckt branden. Kommunen och Bollnäs Bostäder arbetar nu med att hitta ersättningsplatser för de boende som behöver det. Kommunens krisledning är sammankallad och aktiverad.

Den aktuella fastigheten ägs av Bollnäs Bostäder.

– Vi har medarbetare på plats och undersöker just nu behovet av evakueringslägenheter och skapar en plan för de hyresgäster som inte kan flytta tillbaka till sina hem, säger vd Lars Åsberg.

För uppgifter om skadeläge hänvisas till hälso- och sjukvården, Region Gävleborg.