Nya hyror för 2021

AB Bollnäs Bostäder har med Hyresgästföreningen Aros-Gävle tecknat en överenskommelse om hyreshöjning. I december undertecknades förhandlingsprotokollet från hyresförhandlingarna gällande 2021 års hyror.

Hyrorna höjs från och med 1 mars 2021

  • Bostäder och lokaler höjs med 1,5 %
  • Bilplatser höjs med 5 kronor per månad

Vi är överens och båda parter är nöjda. Vi har haft bra överläggningar och resultatet är väl avvägt utifrån båda parters intressen, säger Owe Hellberg, förhandlare, Region Aros-Gävle.

Bollnäs Bostäder är nöjd med årets upplägg som resulterat i att hyresjusteringen sker en bit in på året. Många har det mer eller mindre besvärligt nu och känner viss oro för framtiden. Normalt justerar bolaget hyran vid årsskiftet. I år justeras hyran från 1 mars som var ett önskemål från Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen i Bollnäs tycker det är bra att bra att Bollnäs Bostäder lyssnat på vårt budskap om att ta hänsyn till rådande pandemin i hyresförhandlingarna säger Lars B Andersson ordförande i Bollnäsföreningen.

FÖR MER INFORMATION:

Lars Åsberg, telefon 0278-259 10
Owe Hellberg, telefon 010-459 13 21