Information gällande skyddsrum

Många hör av sig till oss nu med frågor gällande skyddsrum i Bollnäs Bostäders fastigheter. Här får du svar på några frågor samt hjälp att söka mer information.

Det finns ett flertal skyddsrum i våra fastigheter men det är viktigt att veta att du tillhör inget specifikt skyddsrum. Vid förhöjd beredskap räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst har rätt att söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

Var finns skyddsrummen

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig med hjälp av MSB:s kartportal. Sök på Bollnäs i sökrutan för att se de skyddsrum som finns i Bollnäs kommun.

48 timmar att ställa i ordning

Idag kan ditt skyddsrum vara låst och/eller användas som till exempel förråd eller hobbylokal. Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp inom 48 timmar vid höjd beredskap.

Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans med de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats. Du behöver ingen låsbricka eller nyckel för att komma in i ett aktivt skyddsrum.

Bra att veta om skyddsrum

Läs mer om skyddsrum på MSB:s hemsida.

Kris och beredskap i Bollnäs kommun

Det finns många olika informationskanaler vid kris. Läs mer på Bollnäs kommuns hemsida.