Fel på TV och internet via fiber på Säversta och Blomkransen.

    Efter det planerade strömavbrottet tidigare idag är det fel på TV och internet via fiber. Felsökning pågår.