Eldningsförbud!

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud från och med den 9 juni klockan 11.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid eldningsförbud får du:

  • grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.
  • inte använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • endast grilla på fasta grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • Använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.
  • inte att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Läs mer på Bollnäs Kommuns webbplats för ytterligare information