Avbrott av värme och varmvatten 18/10

Hedhamregatan och delar av Gärdet kommer ha tillfälligt avbrott av värme och varmvatten onsdag 18/10 mellan kl 22.00-04.00.

På grund av rivning av förskolan Pionen på Hedhamre så måste fjärrvärmeledningen kopplas bort en stund. Berörda fastigheter är:

  • Alirgatan 16-24
  • Björkhamregatan 42
  • Hedhamregatans samtliga fastigheter