Helena Norlin

Bild på medarbetare på Bollnäs Bostäder.

Hej!

Det är jag som är din Bovärd.
Du träffar mig på bovärdskontoret.

Besöksadress: Tjärnvägen 1 G
Besökstid: måndag, onsdag, fredag 10.00-11.00

Vill du kontakta mig på annat sätt når du mig på:

Telefon: 0278-259 71
E-post: