PRESSMEDDELANDE

AB Bollnäs Bostäder har med Hyresgästföreningen Aros-Gävle tecknat en överenskommelse om hyreshöjning. Onsdag 21 november undertecknades förhandlingsprotokollet från hyresförhandlingarna gällande 2019 års hyror.

 

Hyrorna för bostäder och lokaler höjs med 1,4 %. Parkeringsplatser utan el höjs med 20 kronor per månad och övriga parkeringsplatser höjs med 10 kr per månad.

 

- Jag tycker att årets förhandling återigen speglar att vi månar om våra hyresgäster. Vi har ett nationalekonomiskt läge som medger en förhållandevis låg höjning. Det tycker vi är bra. Vi har många äldre hyresgäster och andra med begränsad ekonomi som vi såklart bryr oss om, säger Lars Åsberg, VD för AB Bollnäs Bostäder.

 

Hyresgästföreningen i Gävleborg och deras förhandlingsledare Owe Hellberg är nöjd med årets utfall.

 

- Vi är överens och båda parter är nöjda. Vi har haft bra överläggningar och resultatet är väl avvägt utifrån båda parters intressen, säger Owe Hellberg.

 

 

FÖR MER INFORMATION

Lars Åsberg, telefon 0278-259 10

Owe Hellberg, telefon 010-459 13 21