VIKTIGA TELEFONNUMMER

Under kontorstid finns Bollnäs Bostäder tillgängliga att svara på de flesta frågor som rör ditt boende. Tyvärr händer olyckor dygnet runt och då kan det vara bra att veta vart man ska vända sig. Här har vi samlat viktiga telefonnummer.

 

BOVÄRDEN

Vardagar 07.00 - 16.00

Blir du störd i ditt boende under vardagar kontaktar du din bovärd. Det gäller också felanmälningar i ditt boende. Här hittar du din bovärd >>

 

JOUREN

Tfn 0278 - 259 99

16.00 - 07.00, helger 00.00 - 24.00
Akuta fel på kvällar, nätter och helger anmäler du till vår jour. Akuta fel är till exempel strömavbrott, vattenläckor eller totalstopp i WC. Fel som kan skjutas upp till följande arbetsdag utförs inte av jouren.

 

STÖRNINGSJOUR

Tfn 0278 - 259 20

Störningar under kvällar och helger

Om du blir störd av dina grannar eller deras besök måste vi få veta det för att kunna vidta åtgärder. Störningar under kvällar och helger anmäls till vår störningsjour.

 

LÅSÖPPNING

Tfn 0278 - 259 40

Securitas

Har du låst dig ute kontakta Securitas. De låser upp mot en kontant avgift på f n 500 kr. OBS! Du måste kunna styrka din identitet och på lämpligt sätt bevisa att hyresavtal finns.

 

SKADEINSEKTER I LÄGENHET

Tfn  0278 - 259 30

Anticimex

Har du otur kan du få in skadeinsekter i lägenheten. De lever oftast i livsmedel eller i kläderna. Ju snabbare vi hinner åtgärda problemet desto mindre skada hinner de att göra. Ta därför kontakt med Anticimex så fort som du misstänker att du har skadedjur i lägenheten. Vi har försäkringar som täcker sanering.

 

GROVSOPOR

Telefon: 0278-255 22

BORAB

Hyresgästen ombeds själv ringa när de vill ha något bortforslat. Meddela bovärden när hämtning är beställd.