JOUR VID AKUTA FEL

Under kontorstid finns Bollnäs Bostäder tillgängliga att svara på de flesta frågor som rör ditt boende. Tyvärr händer olyckor dygnet runt och då kan det vara bra att veta vart man ska vända sig.

 

 

BOVÄRDEN 

Vardagar 07.00 - 16.00
Blir du störd i ditt boende under vardagar kontaktar du din bovärd. Det gäller också felanmälningar i ditt boende.

 

JOUREN

Tfn 0278 - 259 99 

16.00 - 07.00, helger 00.00 - 24.00

Akuta fel på kvällar, nätter och helger anmäler du till vår jour. Akuta fel är till exempel strömavbrott, vattenläckor eller totalstopp i WC. Fel som kan skjutas upp till följande arbetsdag utförs inte av jouren.