BOVÄRDSKONTOR OCH BOVÄRDAR

Vid frågor och funderingar som rör ditt boende tar bovärden hand om dig. Hit vänder du dig när du vill hämta, beställa extra eller lämna in nycklar vid avflytt. Om något går sönder eller inte fungerar i din bostad vänder du dig till din bovärd med din felanmälan. 

Bovärdarna på Bollnäs Bostäder är indelade i tre olika samverkansområden. De samarbetar över områdena och täcker upp för varandra när det behövs. Det innebär för dig som hyresgäst att du kan komma i kontakt med någon annan bovärd i det samverkansområde du tillhör.

 

 


Samverkansområde 1


ARBRÅ & VALLSTA

Storgatan 20
Besökstid: 11.00-12.00

BOVÄRDAR

Helena Norlin .......................... Tfn 0278-259 45 
Örjan Karlsson ........................ Tfn 0278-259 82 

 

FRAMNÄS

Norrlandsvägen 75
Besökstid: 10.00-11.00

BOVÄRD

Anders Sundström ................. Tfn 0278-259 75

 

BONDEN

Besöksadress: Tjärnvägen 1 G
Besökstid: 8.30-9.30

BOVÄRD

Annelie Ölander ...................... Tfn 0278-259 74

 


Samverkansområde 2


KARLSLUND, LJUNGHEDEN & HÖGLUNDA

Besöksadress: Kvarnvägen 15
Besökstid: 9.30-10.30

BOVÄRDAR

Kalle Wallbom ........................... Tfn 0278-259 79

Janne Olsson ............................ Tfn 0278-259 80

 

REN & RENGSJÖ

Besöksadress: S Bäckvägen 1 E
Besökstid: 8.30-9.30

BOVÄRD

Ergün Gür .................................. Tfn 0278-259 76

 

ÖSTER

Besöksadress: Östergatan 1
Besökstid: 9.30-10.30

BOVÄRD

Magnus Jonsson ..................... Tfn 0278-259 78


KILAFORS

Besöksadress: Hambogatan 5
Besökstid: 11.00-12.00

BOVÄRD

Nicklas Löf ............................... Tfn 0278-259 46

 


Samverkansområde 3


GÄRDET & SÄVERSTA

Besöksadress: Gärdesgatan 23 D
Besökstid: 7.00-8.00, 13.00-14.00

BOVÄRDAR

Tommy Hellgren ........................ Tfn 0278-259 70

Magnus Regnell ......................... Tfn 0278-259 72

 

HEDHAMRE & GÄRDET

Besöksadress: Hedhamregatan 10 F
Besökstid: 9.30-10.30

BOVÄRDAR

Conny Pettersson ....................... Tfn 0278-259 73

Daniel Björklund ......................... Tfn 0278-259 71

 

BLOMKRANSEN

Besöksadress: Björkhamregatan 7 F
Besökstid: 10.00-11.00

BOVÄRD

Danne Andersson ....................... Tfn 0278-259 69