VATTEN


Vattenförbrukningen i hushållet ger upphov till en stor miljöpåverkan, genom den energi som går åt att värma upp vattnet samt genom de kemikalier som används för att rena vattnet. Tänk därför efter en extra gång innan du låter kranen rinna!

 

VAD KAN JAG GÖRA


  • Droppar kranen eller rinner toaletten? Ring din bovärd direkt.
  • Duscha eller bada? Tänk på att en dusch förbrukar en mindre mängd vatten. 
  • Diska du under rinnande vatten? Stäng av kranen och spara vår miljö.
  • Köper du flaskvatten eller annan dryck på flaska? Vårt kranvatten är nyttigt och gott!
  • Tvättar du ofta? Vänta tills du kan fylla maskinerna så spar du både vatten och tid.

 

FAKTA ENERGI


  • Generellt beräknas vattenförbrukningen per person och dygn till 165 liter.
  • I en familj på fyra personer går cirka 3 500 - 6 500 kWh energi per år till varmvatten.
  • Den allra största delen av vattenförbrukningen i ett hushåll går åt till bad, disk och tvätt, men hela 25 % av vattnet används till att spola i toaletten.
  • Att spara på vatten ger inte bara en miljövinst, utan även lägre driftkostnad för din fastighet. Vatten är inte gratis!

 

FLER VATTENBESPARINGSTIPS

Gå in på Energimyndighetens hemsida eller läs broschyren "Vad är en kWh?"