TEMPERATURPOLICY

På Bollnäs Bostäder har vi för våra hyresgästers trivsel en temperaturpolicy. Vi eftersträvar att hela vårt bestånd ska följa denna policy och ha en jämn inomhus- temperatur.  

Temperaturerna är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig inomhustemperatur och att temperaturen är på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt.

 

TEMPERATURER VI EFTERSTRÄVAR ÄR


Lägenheter 21 grader
Kontor 21 grader
Trapphus 16 grader
Äldreboende / gruppboende (lägenheter) 22 grader
Äldreboende / gruppboende (gemensamma utrymmen) 20 grader
Dagis / förskolor 21 grader
Matsal 20 grader
Samlingslokaler 19 grader