MISSION

Vi är ett allmännyttigt bolag och är öppen för alla, inte endast för mindre resursstarka hushåll.

 

Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna inflytande.

I uppdraget ryms också ett tydligt socialt och etiskt ansvarstagande för såväl kund som medarbetare.