MILJÖARBETE I BOLLNÄS BOSTÄDER

 

Miljö och hållbar utveckling kommer alltmer i fokus, både internationellt, nationellt och lokalt. Som Bollnäs kommuns största bostadsföretag anser Bollnäs Bostäder att vi har ett särskilt stort ansvar för miljön i vårt lokalområde, men också i ett vidare geografiskt perspektiv.

Därför jobbar vi hårt för att minska vår miljöpåverkan i verksamhetens alla nivåer Genom vårt miljöarbete medverkar vi dessutom till att de lokala miljömålen för Bollnäs Kommun uppfylls. Här kan du läsa vår miljöpolicy och våra miljömål som antogs oktober 2008, och därigenom få inblick i Bollnäs Bostäders miljöarbete.