MILJÖARBETE I BOLLNÄS BOSTÄDER

 

Miljö och hållbar utveckling kommer alltmer i fokus, både internationellt, nationellt och lokalt. Som Bollnäs kommuns största bostadsföretag anser Bollnäs Bostäder att vi har ett särskilt stort ansvar för miljön i vårt lokalområde, men också i ett vidare geografiskt perspektiv.

 

Därför jobbar vi hårt för att minska vår miljöpåverkan i verksamhetens alla nivåer Genom vårt miljöarbete medverkar vi dessutom till att de lokala miljömålen för Bollnäs Kommun uppfylls. I vår affärsplan kan du läsa mer om våra framtida miljömål.