VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är de värderingar vårt arbete vilar på. De ger vägledning till hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och varandra. Vår värdegrund sammanfattas i begreppet "ETTA". - Vilket antyder hur den hjälper oss mot visionen att vara det naturliga förstahandsvalet.

 

 

 

   

EKONOMISKT

Vi ska fokusera på resultatet, volymer, intäkter samt kostnader. Vårt goda resultat gynnar alla hyresgäster, ägare och personal.

   

TEAM

Vi arbetar tillsammans. Vi har vår vision dit vi ska. Ledarskapet ska vara motiverande, kommunicerande, definierande och delegerat.

   

TRANSPARENT

Vi ska vara öppna och ta emot hyresgästernas och medarbetarnas kritik, idéer och önskemål. Vår kommunikation ska vara tydlig, kontinuerlig och öppen.

 

 

ALTRUISTISKT

Vi arbetar osjälviskt. Allmännyttan skall finnas för alla kundgrupper och bolagets vinst skall vara ett medel för att växa men också för att satsa för befintliga kunders trivsel. Vi ska vara sparsamma i det stora och givmilda i det lilla.

 

 

 

 

VARUMÄRKESLÖFTE

Vi ska göra vårt varumärke attraktivt. Det ska skilja sig från konkurrenterna vilket leder till att vi ska vara det naturliga förstahandsvalet.

 

Vi ska marknadsföra våra områden på ett modernt sätt. Befintliga och nya hyresgäster ska förstå att vi aktivt utvecklar bolaget. Vårt marknadsområde är i första hand kommunen och i andra hand övriga världen.