RESULTAT AV HYRESGÄSTENKÄTEN

Vi arbetar ständigt för att förbättra oss och ett sätt att mäta resultatet är att fråga våra hyresgäster hur de uppfattar oss. Varannat år skickar vi därför en enkät till samtliga hyresgäster.

 

Enkäten är uppdelad i olika frågeblock, Service, Skötsel, Trygghet och trivsel, Standard och Övrigt. Här har du möjlighet att fördjupa dig i resultaten av våra enkäter.


HUR MÄTER VI

När man har svarat på en fråga i enkäten har man kryssat i 1 för mindre bra och 5 för mycket bra. Ett snittvärde har sedan räknats ut. I år kan vi glädjas åt en rekordhög svarsfrekvens på hela 53 %.


RESULTAT

Jämfört med den förra enkäten har vi överlag backat lite på servicefrågorna. Även snöröjning och temperaturen vintertid har fått sämre resultat i denn enkät. Inte så konstigt kanske med tanke på den extrema vinter vi fortfarande minns.

När det gäller skötsel  och trygghet har vi däremot tydliga förbättringar och generellt mycket höga betyg. Känns extra bra eftersom dessa frågor ökar attraktiviteten i boendet.

Läs mer om resultatet genom att klicka på länkarna här till höger. Där jämförs också siffrorna med den föregående enkäten.

RESULTAT I FRÅGEBLOCKEN